Đóng
 • vi
 • Các thành ngữ thông dụng trong tiếng Anh

  Trong giao tiếp hằng ngày, cũng như người Việt Nam, người dân các nước nói tiếng Anh như Mỹ, Anh, Úc… cũng thường xuyên sử dụng những thành ngữ để làm cho nội dung câu nói/ viết trở nên thú vị hơn. Tuy nhiên, đa số thành ngữ là các câu ẩn dụ và người nghe/ đọc không dễ dàng để đoán ngay được ý nghĩa. Để hiểu và sử dụng thành ngữ tiếng Anh một cách thành thạo, bạn cần đọc qua và cố gắng ghi nhớ càng nhiều càng tốt. Đây cũng là một vốn kiến thức rất quan trọng cho kỹ năng Speaking vàWriting trong khi luyện thi IELTS hoặc luyện thi TOEFL iBT.

  tt4

  Dưới đây là một số câu thành ngữ thông dụng:

  – When in Rome, do as the Romans do (Nhập gia tùy tục)

  – What goes around comes around (Gậy ông đập lưng ông)

  – Travelling forms a young man (Đi một ngày đàng học một sàng khôn)

  – Great minds think alike (Chí lớn gặp nhau)

  – Actions speak louder than words (Hành động hay hơn lời nói)

  – Behind every great man, there is a great woman (Sau lưng một người đàn ông thành đạt, luôn có một người phụ nữ tuyệt vời)

  – A rolling stone gathers no moss (Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh)

  Tin tức Liên quan
  Hotline 24/7: 1900 7179